Овог : Жанцан

Нэр : Бадамдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.