Овог : Сэдбазар

Нэр : Отгонбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.