Овог : Цэдэнсодном

Нэр : Мөнхсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.