Овог : Цанлиг

Нэр : Чанцал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.