Овог : Дугаржав

Нэр : Мөнхцацрал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.