Овог : УХНАА

Нэр : ТУНГАЛАГ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.