Овог : ПҮРВЭЭ

Нэр : БАТЧИМЭГ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.