Овог : Догсомжав

Нэр : Балдан-Очир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.