Овог : Амгалан

Нэр : Энхнаран

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.