Овог : Ринчин

Нэр : Одончимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.