Овог : Батбаяр

Нэр : Цацрал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.