Овог : Авир

Нэр : Сүхдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.