Овог : Мөнхбаатар

Нэр : Баярхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.