Овог : Ариунсан

Нэр : Гантуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.