Овог : Хадбаатар

Нэр : Болор-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.