Овог : Бямбаа

Нэр : Батлхагва

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.