Овог : Батцэрэн

Нэр : Пүрэвбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.