Овог : Дамдинсүрэн

Нэр : Баярдалай

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.