Овог : Батсүх

Нэр : Түмэндэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.