Овог : Сайнжаргал

Нэр : Чулуунцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.