Овог : Даваажав

Нэр : Цагаанбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.