Овог : Баатар

Нэр : Энхбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.