Овог : Болдбаатар

Нэр : Чимэдцэрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.