Овог : Болд

Нэр : Эрдэнэбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.