Овог : Пүрэвдорж

Нэр : Ням-эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.