Овог : Батмөнх

Нэр : Болортэс

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.