Овог : Батбаяр

Нэр : Батцэцэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.