Овог : Батцэрэн

Нэр : Норжинханд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.