Овог : Чулуудай

Нэр : Мөнхбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.