Овог : Эрдэнэчулуун

Нэр : Алтан-Очир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.