Овог : Энхтөр

Нэр : Алтанзул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.