Овог : Алтантүлхүүр

Нэр : Цолмон

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.