Овог : Ойдовжамц

Нэр : Гангамөрөн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.