Овог : Цогтцэмбэл

Нэр : Баяраа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.