Овог : Батмөнх

Нэр : Тогтох

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.