Овог : Золзаяа

Нэр : Наранзаяа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.