Овог : Гүнжид

Нэр : Лхагваа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.