Овог : Сэрээтэр

Нэр : Хайдавдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.