Овог : Баттулга

Нэр : Батзориг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.