Овог : Ваанчиг

Нэр : Мөнхбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.