Овог : Лхамчогдон

Нэр : Батбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.