Овог : Сумъяаготов

Нэр : Мөнхбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.