Овог : Тамир

Нэр : Амарсайхан

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.