Овог : Бямбасүрэн

Нэр : Лхагва-Очир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.