Овог : Цэдэн

Нэр : Дуламжав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.