Овог : Энхболд

Нэр : Түвшин

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.