Овог : Төмөрчөдөр

Нэр : Одонтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.