Овог : Ламжав

Нэр : Батжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.