Овог : Энхбат

Нэр : Хандаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.