Овог : Жавзандулам

Нэр : Болдбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.